Officiell webbshop för DJO Nordic
Maksuton toimitus alk. €50. Pätee vain korttiaksussa

Viitteet

JALKA/HEEL

Chronic Plantar Fasciitis Treated with Two Sessions of Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy
Mahmoud I. Ibrahim, Robert A. Donatelli, Christoph Schmitz, Madeleine A. Hellman, Frederick Buxbaum. Foot & Ankle International.  Maj 2010
RSWT var en framgångsrik metod  vid behandling av  kronisk Plantar Fascit även  efter endast två behandlingar  med 2000 slag per behandling med en veckas mellanrum.

Eccentric Loading Versus Eccentric Loading Plus Shock-Wave Treatment for Midportion Achilles Tendinopathy.
A Randomized Controlled Trial.
Rompe, Furia, Maffulli. American Journal of Sports Medicine. 2009
Kombinerad excentrisk träning och repetitiv låg-energi RSWT  gav signifikant bättre resultat än enbart excentrisk vadmuskel träning.

Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy Is Safe and Effective in the Treatment of Chronic Recalcitrant Plantar Fasciitis. Results of a Confirmatory Randomized Placebo-Controlled Multicenter Study
Gerdesmeyer, Frey, Vester, Maier, Weil, Russlies, Stienstra, Scurran, Fedder, Diehl, Lohrer, Henne, Gollwitzer. American Journal of Sports Medicine. 2008
RSWT behandling ger signifikant förbättring av smärta, funktion och livskvalité jämfört med placebo hos patienter med recalcifierande Plantar Fascit.

Eccentric Loading Compared with Shock Wave Treatment for Chronic Insertional Achilles Tendinopathy
Rompe, Furia, Maffulli. Journal of Bone & Joint Surgery Am. 2008
Bättre resultat med RSWT jämfört  med excentrisk träning hos patienter med kronisk infästnings tendinopati  i Achillessenan.

Shockwave therapy for chronic Achilles tendinopathy.
A double-blind, randomized clinical trial of efficacy
Sten Rasmussen, Marianne Christensen, Iben Mathiesen, Ole Simonsen Acta Orthopaedica. 2008
RSWT verkar vara ett kliniskt relevant komplement till konservativ behandling vid tendinopati.

HIP

Low-Energy Extracorporeal Shock Wave Therapy as a Treatment for Greater Trochanteric Pain Syndrome
Furia, Rompe, Maffulli. American Journal of Sports Medicine. 2009
Stötvåg är en säker och effektiv behandling  vid trochanterit smärta.

Home Training, Local Corticosteroid Injection, or Radial Shock Wave Therapy for Greater Trochanter Pain Syndrome
Rompe, Segal, Cacchio, Furia, Morral, Maffulli. American Journal of Sports Medicine. 2009
Både RSWT och hemträning hade sigifikant bättre effect än  en lokal corticosteroid injektion. Resultaten förbättrades fortare vid RSWT behandling än vid hemträning.

HARTIAT

Effectiveness of Radial Shock-Wave Therapy for Calcific Tendinitis of the Shoulder: Single-Blind, Randomized Clinical Study
Cacchio, Paoloni, Barile, Don, de Paulis, Calvisi, Ranavolo, Frascarelli, Santilli, Spacca. Physical Therapy. 2006
Användning av RSWT vid behandling av förkalkningstendinit i axeln är en säker och effektiv metod. Den ger signifikant mindre smärta och förbättrad axel funktion efter  fyra veckor.

KYYNÄRPÄÄ

Radial shock wave therapy for lateral epicondylitis: a prospective randomised controlled single-blind study
Spacca, Necozione, Cacchio. Europa Medicophysica. 2005
Reducerar smärta, förbättrar rörlighet i armbågsleden samt funktionell grepp förmåga. RSWT är ett effektivt behandlingsalternativ för patienter med tennisarmbåge.

MUU

Low-Energy Extracorporeal Shock Wave Therapy as a Treatment for Medial Tibial Stress Syndrome
Jan D. Rompe, Angelo Cacchio, John P. Furia, Nicola Maffulli
American Journal of Sports Medicine. 2009
RSWT är en säker och effektiv metod för att behandla MTSS.

Can cellulite be treated with low-energy extracorporeal shock wave therapy?
Fiorenzo Angehrn, Christoph Kuhn, Axel Voss. Clinical Interventions in Aging. 2007

Brands